Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Politie pleit voor verbod knalvuurwerk en vuurpijlen

Trending story found on www.ad.nl
Volgens de politie is het vijf voor twaalf wat vuurwerk betreft. Daarom moet er een verbod komen op knalvuurwerk en vuurpijlen. Wie er toch mee gooit? Die maakt zich volgens de politie schuldig aan poging tot doodslag.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments