Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Rode Kruis: kinderen zouden op school vaker EHBO-lessen moeten krijgen

Trending story found on www.rtlnieuws.nl
Bijna de helft van de kinderen en jongeren van tien tot zestien jaar weet niet wat ze moeten doen als iemand onwel is geworden en niet meer reageert.
[Source: www.rtlnieuws.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments