Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Saté op Bali blijkt hondenvlees

Trending story found on www.telegraaf.nl
Wel eens een sateetje gegeten op Bali? Dan bestaat de kans dat je hondenvlees hebt verorberd, in plaats van kip of varken. Straatverkopers die de gegrilde spiesjes verkopen, maken de snack vaak van straathonden die onder erbarmelijke omstandigheden in de voedselindustrie terechtkomen. De dieren worden op straat opgejaagd, om vervolgens in kooien te worden gestopt. Uiteindelijk worden ze gedood en wordt hun vlees op straat verkocht.
[Source: www.telegraaf.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments