Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Saté met hondenvlees verkocht aan onwetende toeristen Bali

Trending story found on www.rtlnieuws.nl
Wie op Bali op een straat een sateetje heeft gekocht, kan zo maar hondenvlees hebben gegeten. Een Australische dierenorganisatie ontdekte dat straatverkopers hondenvlees verkopen, zonder dat toeristen dat weten. Ze zeggen dan dat het kip is.
[Source: www.rtlnieuws.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments