Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Springstof in auto aanslagpleger Champs-Elysées

Trending story found on www.rtlnieuws.nl
De auto van de man die in Parijs op de Champs-Elysées inreed op een politiebusje, bevatte explosieven en wapens. De dader overleefde het incident niet.
[Source: www.rtlnieuws.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments