Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Stroomstoring treft treinverkeer bij Zwolle

Trending story found on nos.nl
Zwolle is een belangrijk knooppunt voor treinen naar Noord- en Oost-Nederland. De NS weet niet hoe lang de storing duurt.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments