Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Tienduizend Nederlanders schieten met pijl en boog en dat aantal groeit

Trending story found on nos.nl
Tienduizend Nederlanders schieten met pijl en boog en dat aantal groeit
De handboogsport is populair door films als Hunger Games. Een aantal clubs hebben een ledenstop moeten invoeren.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments