Nederlandse Media Powered by Trendolizer

'Tientallen van fraude verdachte studenten hoeven niet terug te betalen'

Trending story found on www.nu.nl
Zeker tweehonderd van fraude verdachte studenten zouden hun te veel ontvangen studiefinanciering niet terug hoeven te betalen. Dit vanwege een fout van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).  
[Source: www.nu.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments