Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Afrojack geeft collega-dj Hardwell lift na noodlanding

Trending story found on www.bd.nl
BREDA - Wat doet een wereldberoemde dj die panne heeft met zijn privéjet? Die vraagt een net zo beroemde collega om een lift in zijn privéjet.
[Source: www.bd.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments