Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Afrojack geeft collega-dj Hardwell lift na noodlanding

Trending story found on www.ad.nl
Wat doet een wereldberoemde dj die panne heeft met zijn privéjet? Die vraagt een net zo beroemde collega om een lift in zijn privéjet.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments