Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Blok en Koenders 'zomerkoningen' in Den Haag

Trending story found on www.rtlnieuws.nl
Vanwege de formatie moest hij er even op wachten, maar vrijdag begint de vakantietijd ook voor Mark Rutte. Als de premier op vakantie gaat, wordt hij altijd vervangen. Dit jaar zijn ministers Stef Blok en Bert Koenders de 'zomerkoningen' van Den Haag.
[Source: www.rtlnieuws.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments