Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Een maand betaald vaderschapsverlof voor werknemers ING

Trending story found on www.trouw.nl
Aanstaande vaders en partners die bij ING werken hebben geluk: zij mogen een maand doorbetaald met verlof na de geboorte van hun kind. 
[Source: www.trouw.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments