Nederlandse Media Powered by Trendolizer

ING geeft kersverse vaders een maand betaald verlof

Trending story found on www.ad.nl
Vaders die werkzaam zijn bij ING kunnen volgend jaar de eerste maand na de geboorte van hun kindje een maand met betaald verlof. Daarna mogen ze nog eens drie maanden onbetaald verlof opnemen. 
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments