Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Klassieke online game RuneScape komt naar iOS en Android

Trending story found on www.nu.nl
Zowel de oorspronkelijke als gemoderniseerde versie van de online game RuneScape komen naar iOS en Android.
[Source: www.nu.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments