Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Spoorboomhangers melden zich bij ProRail

Trending story found on www.telegraaf.nl
De jongens die in het Friese Mantgum aan de spoorbomen van een overweg hingen en daarvan een filmpje maakten dat ze op internet hebben gezet, hebben zich bij ProRail gemeld en „diepe spijt” betuigd. Een van de jongens heeft gebeld en we hebben zijn gegevens, aldus een woordvoerder van ProRail maandag.
[Source: www.telegraaf.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments