Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Vaders bij ING krijgen maand betaald verlof

Trending story found on nos.nl
Vaders bij ING krijgen maand betaald verlof
Voor de werknemers van boven de 60 is in de cao geregeld dat ze een dag per week vrijwilligerswerk kunnen doen met behoud van inkomen.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments