Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Vandalen spoorwegovergang melden zich bij ProRail

Trending story found on www.rtlnieuws.nl
De jongens die in het Friese Mantgum aan de spoorbomen van een overweg hingen en daarvan een filmpje maakten dat ze op internet hebben gezet, hebben zich bij ProRail gemeld en 'diepe spijt' betuigd.
[Source: www.rtlnieuws.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments