Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Zingend achter het stuur naar om winkels te bevoorraden

Trending story found on www.rd.nl
Wat heet ochtendgloren, het is diep in de nacht als voor Peter Koopman (63) de werkdag aanvangt. Om twee uur stapt hij in Goes de deur uit om de winkels van SPAR te bevoorraden.
[Source: www.rd.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments