Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Er was eens... een prins uit Lisse

Trending story found on www.ad.nl
Er was eens... een prins uit Lisse
Die doodgewone, maar knappe Dennis Verbaas uit Lisse trouwt aanstaande maandag met een echte Maleisische prinses met een heel lange naam. Een onvervalst sprookje, al liggen ze er in Maleisië zelf niet wakker van.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments