Nederlandse Media Powered by Trendolizer

'Goede kans om vallende sterren dit weekend te zien' - Amsterdam - PAROOL

Trending story found on www.parool.nl
'Goede kans om vallende sterren dit weekend te zien' - Amsterdam - PAROOL
De Perseïdenzwerm, de jaarlijkse regen van 'vallende sterren' is dit weekeinde waarschijnlijk goed te zien.
[Source: www.parool.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments