Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Noodtoestand uitgeroepen om mars nationalisten in VS

Trending story found on www.ad.nl
Noodtoestand uitgeroepen om mars nationalisten in VS
De stad Charlottesville in Virginia is het toneel van ongeregeldheden in aanloop naar een aankondigde mars van 'white nationalists'. Honderden voor- en tegenstanders gaan met elkaar op de vuist. De staat heeft de noodtoestand uitgeroepen.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments