Nederlandse Media Powered by Trendolizer

'Ome Loek' trainde 70 jaar de jeugd van Pirates - Amsterdam - PAROOL

Trending story found on www.parool.nl
'Ome Loek' trainde 70 jaar de jeugd van Pirates - Amsterdam - PAROOL
Zeg je in Amsterdam honkbal, dan zeg je Pirates. Zeg je Pirates, dan zeg je Loek Loevendie. 'Ome Loek' (85), zelf een boerenkoolhonkballer, heeft zeve
[Source: www.parool.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments