Nederlandse Media Powered by Trendolizer

'1 op 7 ouderen in verzorgingshuis krijgt vrijwel nooit visite'

Trending story found on www.rtlnieuws.nl
'1 op 7 ouderen in verzorgingshuis krijgt vrijwel nooit visite'
Eén op de zeven bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen krijgt zelden of nooit visite, en een kwart van de ouderen komt vrijwel nooit buiten. Dat zouden ze wel willen, maar niemand kan ze naar buiten begeleiden, of hun gezondheidsklachten belemmeren het.
[Source: www.rtlnieuws.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments