Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Juncker wil meer Europa, maar wil Europa dat wel?

Trending story found on nos.nl
Juncker wil meer Europa, maar wil Europa dat wel?
Het is volgens de Commissie-voorzitter van de EU nu tijd om gebruik te maken van de wind in de zeilen en volle kracht vooruit te gaan. Daar is lof voor, maar ook kritiek.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments