Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Kabinet pas na herfstreces op bordes

Trending story found on www.telegraaf.nl
Kabinet pas na herfstreces op bordes
Deze kabinetsformatie wordt zo goed als zeker de langste ooit. Het nieuwe kabinet waar VVD, CDA, D66 en ChristenUnie aan werken staat hoogstwaarschijnlijk pas na de herfstvakantie op het bordes, schatten ingewijden van drie van deze partijen.
[Source: www.telegraaf.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments