Nederlandse Media Powered by Trendolizer

‘Slachtoffer Sint-Maarten liegt over NL’se militairen’

Trending story found on www.telegraaf.nl
‘Slachtoffer Sint-Maarten liegt over NL’se militairen’
In een video is viral is gegaan beweert een jongen op Sint-Maarten allerlei lelijke dingen over Nederlandse militairen. Nu blijkt dat de vork toch iets anders in de steel zit.
[Source: www.telegraaf.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments