Nederlandse Media Powered by Trendolizer

'Afrikaanse leiders zijn de nieuwe koloniale plunderaars'

Trending story found on nos.nl
'Afrikaanse leiders zijn de nieuwe koloniale plunderaars'
Afrikaanse leiders sluizen op grote schaal rijkdommen hun land uit naar off-shore bankrekeningen. Voor het eerst is duidelijk hoe ze dit doen.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments