Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Lichaam Anne Faber gevonden in Zeewolde

Trending story found on www.gelderlander.nl
Lichaam Anne Faber gevonden in Zeewolde
ZEEWOLDE - Bij de zoektocht naar de 25-jarige Anne Faber is vanmiddag een lichaam gevonden. Uit forensisch onderzoek is gebleken dat het om Anne Faber gaat.
[Source: www.gelderlander.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments