Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Melanie (21) heeft reuma: 'Goeie smoes, zei een man toen ik vroeg of ik mocht zitten in de bus'

Trending story found on www.rtlnieuws.nl
Melanie (21) heeft reuma: 'Goeie smoes, zei een man toen ik vroeg of ik mocht zitten in de bus'
"Het ene moment zit ik in een rolstoel, de volgende dag loop ik de trap op." Melanie Feijtel (21) heeft jeugdreuma. Net als veel andere reumapatiënten stuit zij geregeld op onbegrip. En dat onbegrip kan er zelfs voor zorgen dat reumapatiënten meer pijn hebben.
[Source: www.rtlnieuws.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments