Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Personeel Defensie krijgt structureel 2,5 procent meer loon

Trending story found on www.nu.nl
Personeel Defensie krijgt structureel 2,5 procent meer loon
De militaire vakbonden hebben een cao-akkoord bereikt met het ministerie van Defensie. Het militair en burgerpersoneel zit al sinds 2013 zonder een arbeidsvoorwaardenakkoord.
[Source: www.nu.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments