Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Australiërs steunen homohuwelijk

Trending story found on www.telegraaf.nl
Australiërs steunen homohuwelijk
Een meerderheid van de Australische bevolking steunt de invoering van het homohuwelijk. Bij een peiling door het Australische Bureau voor de Statistiek (ABS) stemde 61,6 procent van de kiezers voor invoering, 38,4 procent was tegen.
[Source: www.telegraaf.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments