Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Enorme toename aantal burn-outs

Trending story found on www.rtlnieuws.nl
Enorme toename aantal burn-outs
Het aantal werkenden met een burn-out is in twee jaar tijd met liefst vijftig procent gestegen. Inmiddels heeft liefst 15 procent van de vrouwen en 9 procent van de mannen een burn-out gehad.
[Source: www.rtlnieuws.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments