Nederlandse Media Powered by Trendolizer

'Lichtlijn zorgt voor veiligere verkeerssituatie'

Trending story found on nos.nl
'Lichtlijn zorgt voor veiligere verkeerssituatie'
In Bodegraven is een proef gedaan met een lijn van ledlampjes in het trottoir. Jong en oud heeft daar baat bij, zegt de gemeente.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments