Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Pakje sigaretten 49 cent duurder in 2021

Trending story found on www.nu.nl
Pakje sigaretten 49 cent duurder in 2021
Een standaard pakje van twintig sigaretten is over vier jaar zeker 49 cent duurder. De accijnzen stijgen met 41 cent, en daar komt nog eens acht cent btw bij.
[Source: www.nu.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments