Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Rapport: scholen en onderwijsbonden lieten lage lerarensalarissen gebeuren

Trending story found on www.ad.nl
Rapport: scholen en onderwijsbonden lieten lage lerarensalarissen gebeuren
Schoolbesturen en onderwijsbonden hebben het zelf laten gebeuren dat basisschoolleraren relatief weinig verdienen. Veel scholen houden vast aan een zwaar verouderde functiewaardering, omdat vernieuwing te veel kost. Vakbonden zaten met de werkgevers aan tafel, maar hebben daarin geen verandering gebracht. 'De belangen van leraren zijn jarenlang verkwanseld.'
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments