Nederlandse Media Powered by Trendolizer

’Schiphol laks met veiligheid’

Trending story found on www.telegraaf.nl
’Schiphol laks met veiligheid’
Schiphol is veel te laks met de vliegveiligheid. Met serieuze waarschuwingen om de kans op ongelukken op en rond de luchthaven te verkleinen, wordt nauwelijks iets gedaan. Concrete maatregelen blijven uit, terwijl het alleen maar drukker wordt.
[Source: www.telegraaf.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments