Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Brussel bijt door: Drie landen voor Hof om weigeren asielzoekers

Trending story found on www.ad.nl
Brussel bijt door: Drie landen voor Hof om weigeren asielzoekers
Europa sleept drie lidstaten voor het Hof omdat zij weigeren asielzoekers op te nemen. Het gaat om Polen, Tsjechië en Hongarije.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments