Nederlandse Media Powered by Trendolizer

‘Jongelui gebruiken hersens niet’

Trending story found on www.telegraaf.nl
‘Jongelui gebruiken hersens niet’
Appen op de fiets wordt over twee jaar strafbaar, is de bedoeling. Zo reageert Nederland op het voornemen.
[Source: www.telegraaf.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments