Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Kabinet halveert collegegeld voor lerarenopleidingen

Trending story found on www.metronieuws.nl
Kabinet halveert collegegeld voor lerarenopleidingen
Pabo-studenten kunnen in het eerste en tweede jaar vanaf volgend jaar al rekenen op een halvering van het collegegeld, maar het kabinet wil nu alle studenten die aan een lerarenopleiding beginnen die korting aanbieden....
[Source: www.metronieuws.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments