Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Kanker steeds minder vaak dodelijk

Trending story found on www.rtlnieuws.nl
Kanker steeds minder vaak dodelijk
De kansen op overleving van kanker zijn de afgelopen 50 jaar fors toegenomen.
[Source: www.rtlnieuws.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments