Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Kanker steeds minder vaak dodelijk

Trending story found on www.telegraaf.nl
Kanker steeds minder vaak dodelijk
De kansen op overleving van kanker zijn de afgelopen vijftig jaar fors toegenomen. Dat blijkt uit nieuwe overlevingscijfers over de periode 1961-2015 die Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) donderdag heeft gepubliceerd.
[Source: www.telegraaf.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments