Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Nederland krijgt te maken met winterse buien in het weekend

Trending story found on www.nu.nl
Nederland krijgt te maken met winterse buien in het weekend
Nederland krijgt het hele weekend te maken met winterse buien. Zondag is de kans het grootst dat de sneeuw ook daadwerkelijk blijft liggen, maar er is nog een hoop onzeker  
[Source: www.nu.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments