Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Ruiten Israëlisch restaurant in Amsterdam ingeslagen vanwege 'Jeruzalem'

Trending story found on www.ad.nl
Ruiten Israëlisch restaurant in Amsterdam ingeslagen vanwege 'Jeruzalem'
Bij Israëlisch restaurant Ha Carmel in Amsterdam zijn alle ruiten ingeslagen, waarschijnlijke vanwege de Amerikaanse erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël. ,,De dader had een Palestijnse vlag bij zich'', zegt eigenaar Sami Bar-on. ,,En hij ging zelfs door toen de politie kwam.''
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments