Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Trump slist tijdens speech: spraakgebrek of een kunstgebit?

Trending story found on www.ad.nl
Trump slist tijdens speech: spraakgebrek of een kunstgebit?
De speech die Donald Trump gisteravond gaf, zorgde niet alleen voor ophef vanwege de inhoud. Zijn slissende uitspraak was voer voor speculatie onder tandartsen. Heeft Trump een spraakgebrek, of  is er iets anders aan de hand?
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments