Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Wit, seksistisch, homofoob

Trending story found on www.nrc.nl
Wit, seksistisch, homofoob
Serie: ‘Friends’ is vanaf 1 januari te zien op Netflix. De ooit zo vooruitstrevende sitcom is nog steeds een kijkcijferkanon. De vraag is voor hoelang: de serie lijkt hopeloos verouderd.
[Source: www.nrc.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments