Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Amsterdamse Debora wezenlijk anders dan die van Vlissingen

Trending story found on www.rd.nl
Amsterdamse Debora wezenlijk anders dan die van Vlissingen
Nee, vrouwen bezetten bij de SGP niet massaal de kieslijsten. Maar van een doorbraak is dit jaar wel degelijk sprake. Meer dan in 2014, toen in Vlissingen de eerste SGP-vrouw tot raadslid werd gekozen.
[Source: www.rd.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments