Nederlandse Media Powered by Trendolizer

'Barbie, keep strong en vecht voor jezelf en je kinderen'

Trending story found on www.ad.nl
'Barbie, keep strong en vecht voor jezelf en je kinderen'
Samantha de Jong, beter bekend als de Haagse realityster Barbie, wordt bedolven onder de steunbetuigingen nadat ze gisteren met spoed werd opgenomen in het ziekenhuis. Bij haar laatste instagramupdate van zes dagen geleden, wensen honderden fans de 28-jarige Barbie sterkte toe.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments