Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Prepaid-energie moet voorkomen dat schuldenaren in de kou zitten

Trending story found on nos.nl
Prepaid-energie moet voorkomen dat schuldenaren in de kou zitten
Zo'n negentigduizend huishoudens kunnen de energierekening niet betalen en dreigen afgesloten te worden. 'Prepaid' energie kan mogelijk een uitkomst bieden.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments