Nederlandse Media Powered by Trendolizer

’Zoon prins Carlos wil ook koninklijke titel’

Trending story found on www.telegraaf.nl
’Zoon prins Carlos wil ook koninklijke titel’
De buitenechtelijke zoon van prins Carlos wil een Bourbon de Parme worden. Maandag buigt de Raad van State zich over het verzoek van deze Hugo Klynstra. De officieuze kleinzoon van prinses Irene wil zijn achternaam en de daarbij horende adellijke titels opeisen.
[Source: www.telegraaf.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments