Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Deense prins Henrik naar huis om te sterven

Trending story found on www.rtlnieuws.nl
Deense prins Henrik naar huis om te sterven
De Deense prins Henrik is ontslagen uit het ziekenhuis en overgebracht naar het koninklijk paleis Fredensborg om daar zijn laatste dagen door te brengen.
[Source: www.rtlnieuws.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments